Cơ sở sản xuất

HTX Yến Dương

Nà Giáo, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Đem tới Quý khách Hương vị Núi rừng Ba Bể

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Bánh chưng Nếp Tài hữu cơ
(1 Ha)
An toàn thực phẩm
Ma Thị Ninh Bánh chưng Nếp Tài hữu cơ Bánh chưng Nếp Tài hữu cơ (05/01/2023)
Miến rút
(2 Ha)
OCOP
Ma Thị Ninh Miến dong Yến Dương (10/01/2023) Miến rút (18/03/2023)
Bí thơm
(10 Ha)
Organic
Ma Thị Ninh Bí thơm
Gạo Nếp Tài
(10 Ha)
Organic
Ma Thị Ninh Gạo Nếp Tài (01/01/2022)
Trà bí thơm
(10 Ha)
OCOP
Ma Thị Ninh Trà bí thơm
Miến dong tráng tay
(3 Ha)
OCOP
Ma Thị Ninh Miến dong tráng tay (30/10/2022)

Thông tin chung

Giới thiệu Sản xuất Miến dong, Gạo nếp Tài, Bí thơm, Trà bí thơm, cá tầm, cá hồi nước lạnh có xác nhận chất lượng và truy xuất thông minh eGap & eGap.vn
Cổng truy xuất backan.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 100 Ha
Quản lý Ma Thị Ninh
Chứng chỉ sản xuất
HTX Yến Dương : 2022/G08
HTX Yến Dương : 2616/QĐ-UBND
HTX Yến Dương : 35/QĐ-UBND
HTX Yến Dương : 01-QĐ/PGSBK
Số điện thoại
Nước tưới Nước tưới và sản xuất được lấy từ nguồn suối tự nhiên trên độ cao 600 - 800 m
Đất trồng Đất đã được kiểm nghiệm bảo đảm tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ
Khu vực sản xuất
Nà Giáo, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua